Bitseps

Zottman Curl koos seisvatega

Pilt on saadud bodybuilding.com'ist