Õla

Seisvad külgmised kõrgused

Pilt on saadud bodybuilding.com'ist