Kõht

Pööratud kahaneb langenud pangas

Pilt on saadud bodybuilding.com'ist